अन-ग्रिड इन्भर्टरहरू
ऊर्जा भण्डारण प्रणाली
स्मार्ट ऊर्जा क्लाउड

डाउनलोड केन्द्र

अन-ग्रिड इन्भर्टरहरू

R3 नोट श्रृंखला
तीन चरण ४ ~ १५ किलोवाट
R3 नोट श्रृंखला
R3 LV श्रृंखला
तीन चरण १० ~ १५ किलोवाट
R3 LV श्रृंखला
R3 Navo श्रृंखला
तीन चरण 30 ~ 50kW
R3 Navo श्रृंखला
उत्पादन कागजातहरू
प्रमाणपत्रहरू